Algemeen

Anderson Bright BV en aan haar gelieerde adviseurs, hierna Anderson Bright genoemd, nemen jouw privacy heel serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast lees je in deze privacyverklaring wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met gdpr@andersonbright.com of één van onze Business Managers.

Wie is Anderson Bright?

Anderson Bright is een Belgisch rekruteringsbedrijf uitsluitend gespecialiseerd in het rekruteren van Freelance Software Developers in Vlaanderen.

Anderson Bright opereert onder ondernemingsnummer BE0704.979.172 met maatschappelijke zetel te Oktrooiplein 1, 9000 GENT. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd, RPR Gent.

Hoe verwerkt Anderson Bright jouw gegevens?

We verzamelen specifieke informatie over jou, de kandidaat. Dit doen wij omdat we jou zo goed mogelijk willen kunnen benaderen met ècht relevante vacatures.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over jou verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard. Jouw gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Dienstverlening

Doeleinde: Matchen van opdrachtgever en kandidaat en het benaderen van kandidaten; wij maken gebruik van jouw gegevens met als doel om je zo gericht mogelijk te benaderen met relevante carrière/projectmogelijkheden. Ook gebruiken wij deze gegevens om via e-mail en/of telefoon jouw eventuele aanwervingsproces te kunnen opvolgen.

Gegevens

Naam, adres en woonplaatsgegevens, jouw contactgegevens, de persoonsgegevens die je verstrekt middels jouw cv. Tevens kunnen wij ook gegevens verwerken die wij op jouw LinkedInpagina, dan wel op Google kunnen inzien. Betreffende de LinkedInpagina blijft dit echter beperkt tot de informatie die jij openbaar op de desbetreffende pagina hebt geplaatst. Ook bewaren wij emailcorrespondentie en aantekeningen van gesprekken zodat we zo goed mogelijk up to date zijn en blijven van jouw ontwikkelingen en wensen.

Bewaartermijn

De gegevens worden voor een termijn van maximaal 2 jaar bewaard in de mailboxen van de door de kandidaat gekozen ontvangers, in Google Excel sheets, E-mailprogramma’s zoals Flexmail en ons CRM systeem (Bullhorn).

Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die wij over jou hebben dan kan je een verzoek tot inzage doen via gdpr@andersonbright.com.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kan je een verzoek hiertoe doen bij ons. Je kan verzoeken dat wij jouw gegevens wijzigen, verbeteren, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om aan ons een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens op te leggen. Dit houdt in dat wij alleen de door jou aangegeven persoonsgegevens zullen verzamelen en bewaren.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Anderson Bright of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht de door ons bewaarde persoonsgegevens te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Indien je jouw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kan je schriftelijk contact opnemen via bovenstaand postadres of doormiddel van het verzenden van een e-mail naar gdpr@andersonbright.com. Geef daarbij aan wat je wenst dat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Wij proberen binnen 24 uur na ontvangst van jouw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen aangeven hoe, op welke wijze en binnen welke termijn wij aan jouw verzoek zullen voldoen. Ook voor de bovenstaande punten kan je op deze wijze een verzoek indienen.

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om toestemming om jouw gegevens te verwerken in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Anderson Bright je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Indien je aangeeft dat je het niet wenselijk vindt dat jouw persoonsgegevens door ons worden bewaard, dan zullen wij trachten deze gegevens binnen 24 uur te verwijderen en je op de hoogte stellen wanneer je gegeven zijn verwijderd.

Reactie door Anderson Bright

Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Wat zijn Cookies en waarvoor gebruikt Anderson Bright ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Anderson Bright worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Anderson Bright worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, dan kan je een e-mail sturen naar gdpr@andersonbright.com

Gedetailleerde info opvragen

Solliciteer spontaan

Privacybeleid

Solliciteer via het onderstaand formulier.

Software Freelancer worden?

De stap zetten naar een bestaan als freelance Software Developer is een belangrijke professionele keuze. De freelance software markt in België biedt talloze opportuniteiten, maar ook vele valkuilen. Dit is exact waar onze expertise helpt, wij begeleiden je om juiste keuzes te maken & jouw freelance verhaal succesvol te starten. Neem onderstaand contact met ons op en wij koppelen zo snel mogelijk terug.